Regression

Reinkarnation – hvem var du i tidligere liv?

I takt med at reinkarnationstanken igen bliver mere og mere  accepteret, opstår der hos mange et naturligt ønske om at finde ud af, hvem de har været i tidligere inkarnationer, og hvilke oplevelser fra dengang der måske har en mærkbar indflydelse på indholdet af det liv, de lever i dag.

I dag er det blevet lettere at få kortlagt sine tidligere liv gennem at foretage en regression (tilbageføring) i sine erindringer fra dengang, som stadig ligger gemt i det område af bevidstheden, der kaldes “Det Ubevidste.” For at få disse erindringer op i bevidstheden, kræves der vejledning fra en regressions terapeut.

Se dit nuværende liv på baggrund af tidligere liv!

Inden for de traditionelle psykologiske metoder til forståelse af uforklarlige ubehag, traumer, tvangstanker eller neuroser, har man oftest søgt forklaringen i klientens barndom. Dette har kun sjældent givet de ønskede resultater, dels fordi man ikke gerne har arbejdet med vort ubevidste sind men kun med den begrænsede dagsbevidsthed, dels fordi årsagerne meget ofte ligger gemt i klientens tidligere liv.

Regression er en metode til, via en meditationsteknik, at genåbne dine skjulte erindringer om tidligere livs hændelsesforløb. Her igennem er der større chancer for at finde de virkelige årsager til de følelsesmæssige virkninger, du oplever nu.

Rejs med din skytsånd ind i erindringer om din fortid  

En anden og måske hyppigere årsag til at ville prøve regression er, en almindelig nysgerrighed efter at opvække erindringer om tidligere liv, samt at kunne kontakte sin/sine skytsånder ved at lære en teknik, som fremover kan anvendes i det daglige.

Forstå dit liv gennem spirituel indsigt

Hvis du engang imellem føler, at det kan være lidt vanskeligt at se formålet med mange af de ting, der sker i dit liv, så vil det give dig større forståelse at få talt tingene igennem ud fra en spirituel og mere indsigtsfuld synsvinkel.

Få belyst dit livs mange uforståelige hændelser.
Hvad kan være årsagen til, at de indtræffer?
Er der begivenheder du tilsyneladende tiltrækker?
Har du selv planlagt visse ting for at lære?
Hvilken rolle spiller andre i din tilværelse?

Få større indflydelse på kommende begivenheder og lær at skabe mere harmoni i dit liv. Gennem en dybere forståelse af de universelle loves indvirkning på dit livsforløb, begynder tingene at falde på plads – at få en mere positiv mening – og at give dig mere kontrol over dit eget liv.