Kurser

Bedste Reiki Kursus i Danmark finder du her

Lær selv Reiki Healing – så du kan hjælpe dig selv og andre og få mere energi
Hvis du kunne tænke dig at lære Reiki Healing, kan du komme med på et af mine kurser. Hos mig er Reiki opdelt i tre niveauer, hvor man starter med Reiki 1. Her lærer du alt det grundlæggende omkring healing, at forbinde dig med healingsenergien, mærke energien og lade energien arbejde igennem dig til dig selv eller til en person på briksen samt forskellige fremgangsmåder og teknikker. På de to dage, som Reiki kurset tager, vil du modtage 6 indvielser, som forbinder dig med healingsenergien og udvider din healingskanal. Efter et Reiki 1 kursus kan du heale og hjælpe dig selv og andre. I de godt 10 år jeg har arbejdet med Reiki Kurser har jeg endnu ikke oplevet en kursist, der ikke er blevet stærkt healende efter et Reiki 1 Kursus. Efterfølgende vil din fornemmelse af energien vokse med hvor meget du arbejder med den. Spørgsmål vil melde sig i takt med at du gør dine egne erfaringer. Derfor har jeg indrettet det sådan at du efterfølgende har mulighed for at deltage i mine månedlige træningsaftener, hvor du også vil kunne møde andre healere og udveksle erfaringer.

Ønsker man at gå videre, er Reiki 2 en mulighed. Her indvies du til 3 Reiki-symboler, som sammen med særlige mantra bruges i forbindelse med fjernhealing, energirensning og en dybere og kraftigere psykisk og sjælelig omprogramering, hvor gamle blokeringer opløses. En kraftig healing der under tiden kan nå helt ind på DNA planet.  Da tid og afstand ingen hindring er for energiarbejde, er det muligt,  at heale personer, der befinder sig langt væk og opnå samme fornemmelse af problemstillingerne som hvis personen befandt sig lige overfor på briksen. Lige som det også er muligt at heale situationer og forhold som vi oplever er sket eller hænger fast i fortiden og begivenheder og situationer, der befinder sig i det vi oplever som fremtiden. Med et Reiki 2 kursus får man dels flere muligheder og perspektiver på healing, og får uddybet healingskanalen. Især fjernhealingen finder mange meget praktisk at kunne.

Vil man endnu mere med healingen, er der Reiki 3, som er mestergraden. Med denne bliver man selv i stand til at foretage indvielser og altså videregive Reiki til andre. Reiki 3 består af en meget kraftig indvielse til mestersymbolet og tilbud om at komme i lære ved at følge med på mine kurser og derved finde egen måde at formidle på.

Nogle Reiki mestre slår Reiki 1 og Reiki 2 sammen. Andre opdeler Reiki i 4 til 5 kurser. Det er min erfaring at det er godt at blive fortrolig med energien på briksen inden man kaster sig over fjernhealingen, lige som jeg finder det er en god ide selv at have arbejdet en del med healingen – og også at have erfaringer med at formidle – inden man selv begynder at videregive Reiki . På den anden side er Reiki  meget enkel og lige til. Holder man sig til at kanalisere energien kan man ikke komme til at gøre noget forkert eller skade nogen. Reiki er en intelligent kraft, der ikke lader sig misbruge. Og derfor er det for mig ganske unødvendigt med flere end 3 niveauer.

I øvrigt tilbyder jeg at man kan få lov at gentage et kursus gratis, hvis man skulle føle behov for det. Min intention med at holde Reiki Kurser er, at jo flere og jo bedre healer der kommer på banen, jo bedre bliver den verden, vi lever i.

Reiki Kurser i Ebeltoft

  • Afholdes jævnligt efter behov
  • Holdene mødes efterfølgende til supervision og træning
  • Tilmelding nødvendig
  • Program for de enkelte kurser fås ved henvendelse

Tidspunkter i foråret 2015

Reiki 1 Kurser
Lørdag-søndag 28.2.-1.3.2015, begge dage kl. 10-17.30
Lørdag-søndag 4.-5.4.2015, begge dage kl. 10-17.30
Lørdag-søndag 23.-24.5.2015, begge dage kl. 10-17.30

Reki 2 Kurser
Fredag-lørdag 13.-14.3.2015,– fredag kl. 19-22, lørdag kl. 10-17.30
Fredag-lørdag 24.-25.4.2015, – fredag kl. 19-22, lørdag kl. 10-17.30.
Fredag-lørdag 5.-6.6.2015, – fredag kl. 19-22, lørdag kl. 10-17.30.

Priser for Reiki Kurser
Reiki 1: kr. 2500,-
Reiki 2: kr. 2500,-
Reiki 3: kr. 5500,-
Tilmeldes og betales for Reiki-1 og Reiki-2 samtidig gives 500,- i rabat.
Tilmelding til Reiki Kursus
Tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til ReikiKlinikken@gmail.com eller ringe på telefon 60 67 59 85.
Læs mere om Reiki Kurser
Læs en nærmere beskrivelse om de forskellige Reiki Kurser.

 
Tilmelding til Reiki Kursus

Tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til Reikiklinikken@gmail.com eller ringe på telefon 60 67 59 85

Reiki Kursus 1 – Universel Livsenergi

Her aktiveres kanalen til den Universelle Livsenergi og man bliver i stand til at kanalisere energien og heale sig selv og andre. Vi kan alle heale. Nogen af os har opdaget det og har større bevidsthed om, hvordan det fungerer og har større træning i det – vi har praktiseret og gjort det. Men alle kan lære det – og udrette rigtig store ting, hvis de har lyst til at arbejde med det. Der er absolut intet mystisk i det.
Den største hindring for at komme igang er ens forestilling om, at man skal være født med særlige evner eller være udvalgt som nogen desværre finder anledning til at hævde. Men sådan forholder det sig ikke. Vi har alle evnerne – og hvis vi ønsker at udvikle disse, kan det lade sig gøre. Tro mig! Jeg ved hvad jeg taler om. Der er intet Hokus Pokus ved at heale.

Vigtigt er det imidlertid at man ikke bare trækker sin egen kraft. Det er faktisk meget vigtigt. Man skal lære at være kanal og ikke trække egen kraft. Trækker man sin egen kraft ødelægger man både den man healer og sig selv. Tegn på at man trækker egen kraft er at man bliver træt efter en healing. Sådan skal det ikke være, og har man det sådan skal man straks ophøre med at give healing til man har lært, hvordan man gør. Aldrig skal man lade sig heale af en der bliver træt eller kun kan holde til at heale et bestemt antal pr. dag eller uge. De røde lamper bør bestemt blinke og man skal holde sig langt fra sådanne personer. Derfor er det godt at komme på kursus og lære hvordan man trækker energien.

Reiki Kursus 2 – fjernhealing

Reiki-kanalen forøges og man bliver indviet til at kunne fjernheale, give en dybere, psykisk healing og at skrue op for energien efter behov.

Reiki Kursus 3 – mestergraden

Reikimester-graden er en kraftig udvidelse af Reiki-kanalen. Indvielsen til mestersymbolet gør at man nu selv er i stand til at foretage indvielser og give Reiki videre til andre.

Program for de forskellige kurser kan fås ved henvendelse.